Køyeseng på barnerommet? Fin løsning som

skaper overnattingsmuligheter for barna.